27.5 млн. тона въглища добиха в „Мини Марица- изток“

Снимка:topnovini.bg
Снимка:topnovini.bg

 „Мини Марица- изток“ изпълни производствената си програма за 2016 година на 28 декември, съобщиха от въгледобивното дружество.

Изкопани са  27. 5 млн. тона въглища, разкрити, транспортирани и насипани са 86.6 млн. кубични метра земна маса. За първи път през последните шест години дружеството изпълнява над 100% годишния си план по откривка.

Коефициентите на устойчивост през отчетния период осигуряват необходимия стабилитет на работните и неработните бордове и добива на въглища.

С реализираните количества въглища дружеството  е изпълнило заявките на своите контрагенти от източномаришките централи, съобразно утвърдената програма за развитието му в периода 2016- 2018  година .

„Мини Марица – изток“ изпълнява задълженията си по отношение на персонала и социалните партньори, поети въз основа на подписания през март тази година Колективен трудов договор, уточниха от дружеството.

 

 

 

Social

Коментари