Наемат 300 безработни по програми в Старозагорско

Участниците в съвета обсъдиха заявките. Снимка:областна управа
Участниците в съвета обсъдиха заявките. Снимка:областна управа

Общо 300 работни места за трайно безработни ще бъдат открити по програми в Старозагорско.

Това стана ясно днес на заседание на Областния съвет по заетост под председателството на областния управител инж. Георги Ранов. На него присъстваха Господин Господинов, директор на „Регионална служба по заетост”, Хасково, представители на Бюрата по труда, на синдикатите, на общините от областта, на работодателски организации.

Участниците в заседанието обсъдиха и приеха заявките на работодатели, кандидатствали по схема „Обучение и заетост”  по ОП „Човешки ресурси 2014-2020 г.”. В Старозагорска област по тази схема ще бъдат заети 131 работни места от трайно безработни лица с основно и по-ниско образование над 29-годишна възраст. Предвидените средства по нея са в размер на близо 850 000 лв. 84 работодатели са подали заявки за участие по схемата. Те са класирани на база на критерии за подбор и оценка на социалното министрество. 32 фирми ще наемат общо 131 работници за срок от 6 месеца.

Бяха приети и заявките на работодатели по схемата „Обучение и заетост на младите хора”. Предвидените средства по нея са в размер на 1.85 млн. лв. Работните места са 169 и те са за трайно безработни лица с основно и по-ниско образование до 29 години. По тази схема е одобрено финансирането на 54 работодатели, които ще наемат работниците за срок от 6 месеца. 

 

Коментари