• Снимка:"Зелени Блакани"

Несъмнено едно от най-важните звена в работата на Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани” в Стара Загора  е ветеринарно-медицинската дейност, отчитат от екологичната организация. През изминалата 2016 г. година екипът от ветеринарни лекари е приел общо 215 пациента с различни фрактури. От тях 30 са отново освободени в природата, 12 са пренасочени в различни зоопаркове, 22 останали за волиерно от глеждане в Центъра, 48 са евтаназирани и за 112 престоят в Центъра е завършил със смърт. Пациентите са диви животни, намерени на случаен принцип и то в крайно изтощено състояние.

Работата в бебешкия сектор, въпреки че е сезонна, е доста трудоемка, обясниха от Центъра. През изминалата година са приети  548 диви сирачета. 309 от тях са освободени в природата, 192 са умрели, 26 са евтаназирани и 21 са оставени за волиерно отглеждане.

Добър и удобен начин за отглеждане на диви бебета е приемната грижа. Ето защо в Центъра поддържат двойки от видове на най-често приеманите сирачета – керкенези, кукумявки, забулени сови. Диви семейства лястовици и дребни пойни птички също служат за приемни родители, отглеждайки поставените в гнездата им млади птици. Израснали под грижата на родители от същия вид, малките имат значително по-голям шанс да оцелеят в природата.

Текст снимка: Екип от ветеринарни лекари се грижи за пациентите. Снимка:"Зелени Блакани"

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно