• Според инж. Венелинова няма отклонения от нормите във водата в Старозагорско. Снимка: РЗИ

Директорът на Регионална здравна инспекция (РЗИ) Стара Загора д-р Златина Нанева разпореди два пъти в месеца на интернет страницата на Инспекцията да се публикува актуална информация за качествата на питейната вода. Действията се предприемат във връзка с указания на Министерството на здравеопазването, заради установени отклонения в качеството на питейната вода в някои области в страната.

РЗИ извършва постоянен и периодичен мониторинг на качеството на питейната вода. На територията на област Стара Загора има 129 водоснабдителни зони. Показателите и периодичността на изследване са според законовите изисквания.

По отношение на радиологичните показатели изследванията се извършват по тримесечен график, определен от РЗИ – Пловдив, в акредитирана лаборатория.

„За първото тримесечие на 2017 г. проби за радиологични изследвания са взети в Стара Загора и в Казанлък. Няма превишения от нормата при наблюдаваните показатели. При изследванията се обхващат показателите: естествен уран, обща алфа и обща бета активност и индикативната доза, които са регламентирани в Наредба от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на Министерството на здравеопазването”, информира инж. химик Дорина Венелинова, главен експерт в Дирекция "Лабораторни изследвания" в РЗИ Стара Загора.

По силата на същата наредба, всички водоснабдителни зони на територията на дадена област се обхващат от изследванията за радиологични показатели в рамките на 5 години.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно